Onze Missie


Onze doelgroepen

Mensen (deelnemers) vanaf 18 jaar met:

- psychische of psychosociale klachten

- een lichte verstandelijke beperking

- een lichte lichamelijke beperking

- een lichte vorm van autisme (ASS)

- vroegtijdige schoolverlaters


Onze doelen

Deelnemers een prettige structuur in het leven bieden door een zinvolle invulling van de dag (structuur), werken aan de zelfstandigheid, het vergroten van de eigenwaarde en het opdoen en/of behouden van sociale contacten. 


Gecontracteerde WMO zorgaanbieder

All2gether is een gecontracteerde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zorgaanbieder. Wij zijn aangesloten bij:

- de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren)

- de Gemeente Helmond


Onderaannemerschap

Is deelnemer toegewezen aan een zorgaanbieder (hoofdaanbieder) en deze wil voor (een deel van) de daadwerkelijke zorg (in dit geval de dagbesteding) uitbesteden? Dan is dit mogelijk. All2gether werkt ook met onderaannemerschap. 


Rondleiding

Geïnteresseerde deelnemers en individuele/persoonlijke begeleiders kunnen altijd contact opnemen met All2gether voor het maken van een afspraak voor een rondleiding. Wij nemen de tijd voor u! De koffie staat klaar.

Zicht op de koepel van binnenuit