Welkom!


Dagbesteding gaat op 18 mei weer opgestart worden!


Twee maanden (vanaf 16 maart ) hebben we de deuren van All2gether gesloten gehouden in verband met de Covid-19 maatregelen. Onze deelnemers hebben hun dagbesteding kunnen volgen middels een live videoverbinding. Hierdoor bleven de dagelijkse structuur en sociale contacten deels behouden.

We zijn hard aan het werk geweest om ons dagbestedingscentrum zo in te richten dat in iedere activiteitenruimte de 1,5 meter regel en de landelijk geldende richtlijnen kunnen worden toegepast. Dat betekend dat we de reguliere dagbesteding gefaseerd kunnen gaan oppakken. 

Op maandag 18 mei start de eerste fase. Onze deelnemers zijn hiervan op de hoogte gesteld. Wij kijken er naar uit om onze deelnemers weer te mogen verwelkomen.

Team All2gether 


**************************************


All2gether: de naam zegt het al. Gezamenlijk willen wij het voor de deelnemers mogelijk maken om (weer) zo volwaardig mogelijk in de samenleving mee te doen. Een prettige structuur in het leven met groei naar zelfstandigheid en eigenwaarde. Dit is dan ook onze belangrijkste doelstelling. Samen met de begeleiding wordt bekeken welke mogelijkheden de deelnemer daartoe heeft. Omdat wij per dagbestedingsactiviteit maximaal 5 deelnemers toelaten, heeft de begeleider meer tijd en aandacht per deelnemer. 


Per deelnemer wordt, in overleg met hun persoonlijke begeleider, een activiteitenplan opgesteld waarin onder andere de doelstellingen en aanpak worden beschreven.

Per activiteit is er 1 begeleider. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen alle begeleiders waardoor de continuïteit is gewaarborgd.

Bij All2gether heerst een rustige en huiselijke sfeer, wat door onze deelnemers als prettig wordt ervaren.