Welkom!


All2gether: de naam zegt het al. Gezamenlijk willen wij het voor de deelnemers mogelijk maken om (weer) zo volwaardig mogelijk in de samenleving mee te doen. Een prettige structuur in het leven met groei naar zelfstandigheid en eigenwaarde. Dit is dan ook onze belangrijkste doelstelling. Samen met de begeleiding wordt bekeken welke mogelijkheden de deelnemer daartoe heeft. Omdat wij per dagbestedingsactiviteit in kleine groepjes werken, heeft de begeleider meer tijd en aandacht per deelnemer. 


Per deelnemer wordt, in overleg met hun persoonlijke begeleider, een ondersteuningsplan opgesteld waarin onder andere de doelstellingen en aanpak worden beschreven.

Per activiteit is er 1 begeleider. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen alle begeleiders waardoor de continuïteit is gewaarborgd.

Bij All2gether heerst een rustige en huiselijke sfeer, wat door onze deelnemers als prettig wordt ervaren.