Onze Missie en Visie


Inclusiecriteria

- Cliënt is 18 jaar of ouder

- Cliënten met een psychische achtergrond

- Cliënten met een lichte verstandelijke beperking

- Cliënten met een lichte lichamelijke beperking

- Cliënten met ASS

- Vroegtijdige schoolverlaters

- Cliënt is zelfredzaam


Exclusiecriteria

- Cliënt is niet zelfredzaam

- Cliënt met Syndroom van Down

- Cliënt met dementie

- Cliënt met gedragsproblemen

- Cliënt is rolstoelafhankelijk

- De veiligheid van de cliënt, medewerkers of medecliënten is/komt in het geding.

- Cliënt heeft ernstige psychiatrische problematiek.


Onze missie 

All2gether helpt mensen (vanaf 18 jaar) met een psychische achtergrond, met ASS, een lichte verstandelijke en lichamelijk beperking en vroegtijdige schoolverlaters bij het verkrijgen van dagstructuur en sociale contacten.


Onze visie 

Bij All2gether staat de cliënt centraal. Wij zijn er van overtuigd dat een betekenisvolle dag een belangrijke basis is voor de kwaliteit van leven. Door middel van het aanbieden van diverse activiteiten helpt All2gether de cliënten weer een doel te laten hebben om buiten de deur te komen, het verkrijgen van een structuur met een prettige invulling van hun dag. Cliënten komen bij All2gether in contact met andere cliënten (lotgenoten) waardoor zij weer sociaal actief kunnen worden en sociale interactie kunnen aangaan. Onze groepen zijn niet groter dan 5 cliënten per activiteit waardoor er veel persoonlijke aandacht is. Wij werken met een klein, vast en gemotiveerd team, de lijntjes zijn kort en de werkzaamheden duidelijk. Onze werkwijze is open, respectvol en oplossingsgericht. Alles is bespreekbaar en we zijn eerlijk naar elkaar toe. Dit zorgt voor een sterke basis van vertrouwen tussen cliënt en begeleiders. Onze locatie is gevestigd in een monumentaal pand . Het heeft een warme uitstraling/inrichting en wij doen er alles aan om cliënten zich snel veilig en thuis te laten voelen. 


Gecontracteerde WMO zorgaanbieder

All2gether is een gecontracteerde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zorgaanbieder. Wij zijn aangesloten bij:

- de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren)

- de Gemeente Helmond


WLz en WMO-PGB

Deelnemers met een WLZ of WMO-PGB indicatie kunnen ook terecht bij All2gether. De deelnemer koopt de zorg in bij All2gether.


Onderaannemerschap

Is deelnemer toegewezen aan een zorgaanbieder (hoofdaanbieder) en deze wil voor (een deel van) de daadwerkelijke zorg (in dit geval de dagbesteding) uitbesteden? Dan is dit mogelijk. All2gether werkt ook met onderaannemerschap. 


Kennismakingsgesprek

Geïnteresseerde deelnemers en individuele/persoonlijke begeleiders kunnen altijd contact opnemen met All2gether voor het maken van een afspraak voor een kennismaking. Wij nemen de tijd voor u! De koffie staat klaar.

Zicht op de koepel van binnenuit