Onze Missie en Visie


Onze doelgroepen

Deelnemers vanaf 18 jaar die zelfredzaam zijn met de volgende diagnoses:

- psychische of psychosociale klachten

- een lichte verstandelijke beperking

- een lichte lichamelijke beperking

- een lichte vorm van autisme (ASS)

- vroegtijdige schoolverlaters


Onze visie

- deelnemers een prettige structuur in het leven bieden door een zinvolle invulling van de dag (structuur)

- deelnemers een doel laten hebben om buiten de deur te komen

- werken aan de zelfstandigheid

- het vergroten van de eigenwaarde

- het opdoen en/of behouden van sociale contacten, voorkomen van een sociaal isolement


Onze kracht

- activiteiten in kleine groepen van maximaal 5 deelnemers

- doordat wij met kleine groepen werken is er veel aandacht voor de deelnemers

- keuze aan diversiteit van activiteiten

- er heerst een rustige en huiselijke sfeer waardoor deelnemers zich snel thuis voelen

- er wordt niet op therapeutische wijze gewerkt waardoor deelnemer ook deelnemer voelen en niet patiënt

- denken in oplossingen en niet in problemen

- korte lijntjes tussen de individuele of persoonlijk begeleider/behandelaar

- geen wachtlijsten waardoor deelnemers binnen een week van start kunnen


Gecontracteerde WMO zorgaanbieder

All2gether is een gecontracteerde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zorgaanbieder. Wij zijn aangesloten bij:

- de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren)

- de Gemeente Helmond


WLz en WMO-PGB

Deelnemers met een WLZ of WMO-PGB indicatie kunnen ook terecht bij All2gether. De deelnemer koopt de zorg in bij All2gether.


Onderaannemerschap

Is deelnemer toegewezen aan een zorgaanbieder (hoofdaanbieder) en deze wil voor (een deel van) de daadwerkelijke zorg (in dit geval de dagbesteding) uitbesteden? Dan is dit mogelijk. All2gether werkt ook met onderaannemerschap. 


Rondleiding

Geïnteresseerde deelnemers en individuele/persoonlijke begeleiders kunnen altijd contact opnemen met All2gether voor het maken van een afspraak voor een rondleiding. Wij nemen de tijd voor u! De koffie staat klaar.

Zicht op de koepel van binnenuit